Onderzoek Constructieve Veiligheid  “console-flats”

Home » Nieuws » Onderzoek Constructieve Veiligheid  “console-flats”

In de na-oorlogse periode van de vorige eeuw zijn meerdere functionele zogenaamde “ console hoogbouw flats” gebouwd. Deze nemen een prominente plaats in als het gaat om sociale huisvesting. Logisch dat de eigenaren de conditie willen weten om toekomstig vastgoed onderhoud te plannen en om zeker te willen zijn van de constructieve veiligheid. A1-Veilig heeft de betonconstructie van vele van deze flats onderzocht. Wapeningsconfiguratie, chloridengehalte, betonkwaliteit en betondekking zijn onderzocht naast de conditiemeting. Met deze constructief technische basis kunnen de corporaties hun toekomstig onderhoud prioriteren en plannen.