Privacyverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met A1 Advies B.V., Zwaansprengweg 1A, 7332 BE Apeldoorn.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

A1 Advies B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van A1 Advies B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan A1 Advies B.V. verstrekt.

Bij A1 Advies B.V. kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres

Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan u gebruik wilt maken. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

Waarom A1 Advies B.V. deze gegevens nodig heeft

A1 Advies B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.
Daarnaast kan A1 Advies B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoelang A1 Advies B.V. gegevens bewaart

A1 Advies B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst tot stand gekomen is.

Delen met anderen

A1 Advies B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van A1 Advies B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. A1 Advies B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

A1 Advies B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief eventuele Adwords-advertenties van A1 Advies B.V. bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, zonder het adres van je computer (het IP-adres wordt geano­nimi­seerd), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy­beleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan A1 Advies B.V. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. A1 Advies B.V. heeft hier geen invloed op.

A1 Advies B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via A1 Advies BV verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@A1veilig.nl. A1 Advies B.V. zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Beveiliging en SSL

A1 Advies B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van A1 Advies B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van door A1 Advies B.V. verzamelde persoons­gegevens, neem dan contact met A1 Advies B.V. op via info@A1advies.nl. De contact­persoon is de heer Nieck Diepenmaat.

Contact

www.A1advies.nl is een website van A1 Advies B.V.

A1 Advies B.V. is als volgt te bereiken:
Vestigingsadres: Zwaansprengweg 1A,
7332 BE Apeldoorn
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 82011389
Telefoon: 055-3035810
E-mailadres: info@A1veilig.nl.